look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

Procedury

Rozeznanie rynku na usługę trenerską (wynagrodzenie trenera)

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Szansa na spełnienie? SAMOZATRUDNIENIE!” nr RPPK.07.03.00-18-0053/19 na terenie województwa podkarpackiego, PLUSK POLSKA Sp. z o. o. Sp. k. planuje w ramach realizacji zadania:

  • Wsparcie szkoleniowe grupowe

przeprowadzić:

  • Szkolenie ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla 100 Uczestniczek/Uczestników projektu, w łącznym wymiarze 320 godzin zegarowych (8 grup szkoleniowych x 40 godzin zegarowych), w planowanym terminie: sierpień 2021 r., na terenie województwa podkarpackiego.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji wsparcia PLUSK POLSKA Sp. z o. o. Sp. k. dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że usługa trenerska (wynagrodzenie trenera) została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Wspólny kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.