look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

Procedury

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie oceny merytorycznej biznesplanów (wynagrodzenie eksperta/specjalisty)

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Szansa na spełnienie? SAMOZATRUDNIENIE!” nr RPPK.07.03.00-18-0053/19 na terenie województwa podkarpackiego, PLUSK POLSKA Sp. z o. o. Sp. k. planuje w ramach realizacji zadania:

  • DOTACJA NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI

przeprowadzić:

  • Ocenę merytoryczną maksymalnie 100 biznesplanów oraz ocenę merytoryczną maksymalnie 20 biznesplanów w ramach procedury odwoławczej złożonych przez Uczestników/czki Projektu „Szansa na spełnienie? SAMOZATRUDNIENIE!”.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem prowadzenia oceny merytorycznej biznesplanów PLUSK POLSKA Sp. z o. o. Sp. k. dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że usługa przeprowadzenia kompletnej oceny merytorycznej biznesplanów (wynagrodzenie osób oceniających) została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.