look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów

Wyniki biznes 

Szanowni Państwo,
przedstawiamy wstępną listę osób, których biznesplany zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym wraz z liczbą punktów przyznanych przez dwóch niezależnych ekspertów oraz średnią liczbą punktów. Lista została sporządzona w oparciu o malejącą liczbę punktów. 
Jednocześnie informujemy, iż od wyników przysługuje odwołanie w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania oceny merytorycznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.